Stilte voor de storm

Na een drukke periode van “management” gun ik mezelf een dag stilte.
Stilte voor de storm? Stilte om te danken voor zoveel mensen die hebben bijgedragen tot het tot stand komen van mijn eerste cd. Velen hebben zich belangeloos ingezet met grote zorg en toewijding. Dat ging van het lanceren van een simpel idee, tot het uitwerken van de lay-out van de cd, het nalezen van teksten en zoveel meer. Het is echt “teamwork” geworden. Zopas verneem ik van Roel dat mijn intensief onderzoekswerk (vooral gedurende de maanden november/december ´07) naar een alternatief voor Sabam (en gevonden: met name “Creative Commons”) er onrechtstreeks heeft toe geleid dat die twee nu samenwerken! In Nederland was dat al eerder het geval met een pilootproject “flexibel rechtenbeheer” tussen Buma/Stemra en Creative Commons. We zijn beiden blij met dit resultaat! zijn beiden blij met dit resultaat!