Creativiteit

Na de drukte van de afgelopen periode vind ik terug de gelegenheid om nieuwe improvisaties te laten ontstaan. Voorwaarde hiervoor is voor mij: een paar rustige dagen inlassen, van waaruit een nieuwe beweging kan groeien. Samen met mijn leerlingen heb ik een klasvoordracht gespeeld in een mooie sfeer. Dan geniet ik ervan dat de jonge generatie de weg vindt naar actief musiceren en zich ervoor inzet om er zoveel mogelijk dagelijks tijd voor te nemen. Het ontwikkelen en aanmoedigen van creativiteit is zo belangrijk in het leven. Het is een bron van vreugde voor zowel zij die het beoefenen als voor hen die ervan kunnen genieten als luisteraar. Het leren volhouden van een veeleisende hobby zoals een muziekinstrument bespelen, is een vaardigheid die verworven wordt voor het leven. Het heeft te maken met aandacht, 100 % aanwezig zijn en opgaan in welke activiteit dan ook, zodat de tijd even lijkt stil te staan. Op een creatieve manier in het leven staan, maakt het leven zo boeiend en steeds weer anders. Ik ervaar het als iets zeer aanstekelijks, zoals een eenvoudige hartelijke glimlach iets in beweging kan zetten en je dag op een aangename manier kan kleuren. Ik moet opeens denken aan Felix De Boeck (1898 – 1995) die ik als twintiger mocht ontmoeten op zijn boerderij in Drogenbos. Tijdens de week werkte hij op het land en liet zo de beelden groeien die hij telkens op zondag tot prachtige schilderijen verwerkte. Schitterend!