Interviews en herbronning

In augustus verscheen een artikel over mij in de Gazet van Antwerpen (link) en in december in het Boechoutse infoblad (link). Dit als afsluiter van het 10-jarig jubileum dat in februari 2018 werd ingezet met het uitbrengen van een nieuwe cd en de heruitgave van mijn eerste cd.

De voorbije periode was zeer ingrijpend voor mij. Maar anderzijds heb ik me nooit eerder zo omringd gevoeld door goede zorgen en hartverwarmende ontmoetingen.
Verplichte rust kan ook een zegen zijn om meer tot de kern te komen, gewoon er te zijn in alle kwetsbaarheid. Verbondenheid te ervaren met zeer veel mensen.